Днес е 14.07.2024
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

 


Автобиографичен сборник

Автор:
Надежда Брайкова
Година:
2022
ISBN:
978-954-9566-92-5
Брой страници:
132
Цена:
0 лв.
   

 


Резюме

 

Дълбочината на проникване на музикалния образ и музикалната композиция в психиката и съзнанието правят възможно „приближаване”, контакт и синхронизиране с нормалното функциониране и с временните и по-трайни отклонения. Музикалното въздействие позволява да се идентифицират евентуални емоционално-психически девиации, да се определят и обхванат техните размери. В случая става дума за креативно взаимодействие между терапевт-музикант и пациент посредством подходящо музикално произведение. При това е необходимо дефиниране на точна диагностика, терапия и рехабилитация на нормалното и оптимално функциониране на емоционално-психичната и другите сфери чрез подбор на подходящи музикални въздействия. Смята се също така, че музикалното възприятие разширява обема и концентрацията на вниманието благодарение богатството и динамиката на музикалните образи. Като намалява стреса и стимулира асоциациите, помага за трайността и точността на възпроизвеждане и съхраняване на сетивните възприятия.