Today is 16.10.2021
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Ел Греко - Прозренията на Духа

Author:
Спартак Паскалевски
Year:
2019
ISBN:
978-954-9566-87-1
Pages:
698
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

Изследва се формирането на твореца Ел Греко в контекста на художествените процеси от Поствизантинизъм към Постренесанс, Маниеризъм и формиращ се мистичен бароков експресионизъм. Разкриват се духовните корени, диалогизмът на естетическите му нагласи и еволюцията на художествения му образен свят.