Today is 15.08.2020
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Пътят на копринената нишка

Author:
Славка Лукипудис
Year:
2018
ISBN:
978-954-9566-84-0
Pages:
264
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

"Много се надявам във всеки мой разказ, с лично преживени, споделени и/или дочути и преразказани случки, да заблестят златните, слънчеви копринени нишки в Душата на всеки срещнат - обичам и обожавам срещите, но се страхувам от разделите..."