Today is 24.11.2020
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Американските протестантски мисионери доказват, че в Македония живеят главно българи

Author:
Георги Генов
Year:
2015
ISBN:
978-954-9566-75-8
Pages:
144
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

Дейността на Американския борд на протестантските мисионери в Македония и ролята им за доказването на българския етнически облик на областта е огромна. Тя е описана в десетки ценни монографии; стотици студии и статии; в редица юбилейни брошури... Вместо да изреждаме заглавията на цялата тази обемна литература, ние решихме да ви запознаем с извлечения от документите, с които американските мисионери са запознавали своите колеги и висшестоящите органи в Борда.