Today is 14.07.2024
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Пътят на копринената нишка

Author:
Славка Лукипудис
Year:
2020
ISBN:
978-954-9566-89-5
Pages:
188
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

"Всички ние имаме места, които „държим“ близо до сърцето си, като стряха, под която можем да се подслоним при силна, гръмотевична буря и дъжд, като сила, която ще ни изправи след смъртоносно падане и загуба на съзнание, като утеха, която ще ни върне Вярата и Надеждата в доброто, в хората, в бъдещето…, в нас самите!"