Днес е 29.11.2023
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

 


Дръзки са словата ви... Житията на Дванадесетте пророци в старобългарски превод

Автор:
Румяна Златанова
Година:
2018
ISBN:
978-954-9566-83-3
Брой страници:
293
Цена:
0 лв.
   

 


Резюме

 

Девет достъпни ни апографи от български, руски, украински, сръбски и молдовски произход (XI-XVI в.) се подлагат за пръв път на текстологичен анализ по отношение Житията на Дванадесетте пророка. Въз основа на лингвистично и типологично изследване с оглед обхвата на превода и езиковите му особености в сравнение с гръцките образци се предлага реконструкция на старобългарските текстови форми.