Днес е 26.09.2023
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

 


Ел Греко - Прозренията на Духа

Автор:
Спартак Паскалевски
Година:
2019
ISBN:
978-954-9566-87-1
Брой страници:
698
Цена:
0 лв.
   

 


Резюме

 

Изследва се формирането на твореца Ел Греко в контекста на художествените процеси от Поствизантинизъм към Постренесанс, Маниеризъм и формиращ се мистичен бароков експресионизъм. Разкриват се духовните корени, диалогизмът на естетическите му нагласи и еволюцията на художествения му образен свят.