Today is 23.06.2024
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Пригодност на етерично маслени и лекарствени растения за рекултивация на нарушени от промишлеността

Author:
Славка Лукипудис
Year:
2020
ISBN:
978-954-9566-88-8
Pages:
156
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

Монографията има за цел да представи един нов метод за рекултивация на нарушен терен (хвостохранилище) чрез етерично-маслени култури. За целта са представени анализи на получени резултати от изследванията на растежа и развитието на тези култури в хвостохранилище "Челопеч", характерно с нарушени и замърсени с тежки метали от дейността на промишлеността почви.