Today is 11.04.2021
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Самоподготовка по Методика на обучението по психология

Author:
Милка Василева
Year:
2019
ISBN:
978-954-9566-86-4
Pages:
120
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

Акцентът е върху умението да се съвместява демократичният подход с доминантността и отговорността на учителя в педагогическия процес.