Today is 29.09.2020
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Диалог и Духовност, т. 1

Author:
колектив, съставител Спартак Паскалевски
Year:
2006
ISBN:
978-954-9566-38-3
Pages:
476
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

"Не само целенасочената научно-изследователска работа и интердисциплинарните облсти на палеославистиката, славянския исторически синтаксис, книжовната традиция през Средновековието, лексикологията и лексикографията, историята на славистиката, но и многостранните интереси и забележителни изяви в сферата на интеркултурния диалог и сътрудничество представят Румяна Златанова като учен с оригинален творчески натюрел и личност с широк хоризонт. Изминатият от нея път на интелектуалец и изследовател респектира със съзнателно избрания и категоричен отговор на предизикателствата на времето - с всички, съдържащи се в него духовни изпитания и изстрадани истини..."