Днес е 20.10.2020
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

 


Пътят на копринената нишка

Автор:
Славка Лукипудис
Година:
2014
ISBN:
978-954-9566-71-0
Брой страници:
236
Цена:
0 лв.
   

 


Резюме

 

"Примирена ли? Аз – примирена! Дойде 30 август. Мама сутринта в 3 часа замина за фермата. Станах, събрах си дрешките (каквито и колкото ги имах) в един месал, много фино изтъкан от мама (тогава нямаше куфари и чанти, или по-точно, ние не сме имали), завързах го с четирите му краища и... в стопанския двор. Предварително знаех, кой камион ще пътува за града. Метнах се в каросерията и легнах долу на пода, за да не ме видят и да ме свалят. Камионът тръгна. Когато излезе от района на селото, станах и потропах на кабината на шофьора. – Какво търсиш ти тука? Чие момиче си? На леля Станка? Къде отиваш? – беше изплашен не на шега. – Ще замръзнеш, ела долу, в кабината – изкомандва ме набързо той. – Бягам от дома – отивам на училище!..."