Днес е 16.08.2022
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

 


Проблеми на агробизнеса в България в предприсъединителния период

Автор:
Колектив, ред. проф. дин Р. Трендафилов
Година:
2003
ISBN:
954-9566-21-8
Брой страници:
208
Цена:
0 лв.
   

 


Резюме

 

"През последните години българското земеделие претърпя сериозни трансформации в името на една основна цел - интегриране с европейското земеделие в рамките на Европейския съюз. Основен въпрос в случая е изходната позиция от която тръгва земеделието ни по пътя на интеграцията и готовността му да се противопостави ефективно на очакващата го конкуренция от страна на европейските производители. Развитието на земеделието преди всичко зависи от равнището на макроикономическте показатели. Стойностите на някои от тях показват тенденция на намаляване, което неминуемо влияе отрицателно и върху развитието на земеделието."