Today is 29.09.2020
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


За нашия род

Author:
Атанас Стригачев
Year:
2004
ISBN:
954-9566-25-0
Pages:
52
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

"Искам да разкажа за моя род по майчина линия, като използвам записките на майка ми Фердинанда-Венка Стефанова Василева (по мъж Стригачева) и онова, което си спомням да ми е разказвано от нея и от тетка ми Ана Стефанова (по мъж Петрова Георгиева). Ще направя това защото съм убеден, че този разказ ще бъде полезен за нашите потомци. Така както народите са по-силни, когато знаят историята си и почитат традициите си, така и отделните хора придобиват по-голяма вътрешна сила, ако знаят миналото на прадедите си. Още повече, че нашите потомци могат да се гордеят е миналото на рода ни, защото в него е имало цял спектър от порядъчни хора - от обикновени честни земеделци до бунтари, дали главите си за свободата на България. Доколкото е останало в семейната памет, нашият род (моят по линия на майка ми) произхожда от трите села: Чупрене, Търговище и Протопопинци, заселени по долината на средния приток на река Лом, която извира от северо-западната част на Балкана около прохода „Св. Никола"."