Today is 29.09.2020
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Философия за деца. Антология

Author:
съставител Анета Карагеоргиева
Year:
1997
ISBN:
954-9566-04-8
Pages:
192
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

Настоящата антология е предназначена да осигури работата по философия с деца в рамките на едногодишен проект, финансиран от програмата ФАР-ЛИЕН, който обхваща деца в неравностойно социално положение от цялата страна. Националният съюз „Благовещение", Националното ученическо философско общество „Панта рей" и Сдружението за развитие на философия с деца организират в различни градове в България занимания по философия с деца, които са отглеждани само от един родител и поради натрупани в обществото предразсъдъци стават обект на нетолерантно поведение от страна на околните, което често се отразява пагубно на самооценката, самоуважението и способността на тези деца да развият в пълна мяра своите личностни способности. Споменатите организации са се нагърбили със задачата за преодоляването на тези проблеми, използвайки доказаните с експерименти, психологически и социологически изследвания и с опита на учители, родители и деца от множество държави възможности на програмата „Философия за деца".