Today is 29.09.2020
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Доклади от симпозиумите "Наука и религия"

Author:
Професорска академия за световен мир
Year:
2006
ISBN:
978-954-9566-36-9
Pages:
76
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

"...Според Айнщаин най-голямо значение за обществото има нравствеността - тя е "отправната система", която лежи в основата на всички човешки ценности. В този смисъл той възприема възгледите на древните гърци, които са ценели етиката по-високо от физиката като наука за природата. Айнщайн счита, че най-голямото усилие на човека трябва да бъде стремежът към нравственост в неговите действия, защтото нашето вътрешно равновесие и дори самото ни съществуване зависи от това..." А. Стригачев