Today is 29.09.2020
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Доклади от симпозиум

Author:
Професорска академия за световен мир
Year:
2005
ISBN:
954-9566-30-7
Pages:
104
Price:
0 лв.
   

 


Blurb

 

..."Месмер и Фройд са свързали психологията и медицината. Културна тривиалност е да се вярва, че дълбочинните подсъзнателни структури не просто живеят по свои закони, но че стресът, преживян в детството или в остра житейска критична ситуация, никога не изчезва, той се съхранява в психическата "банка данни" и след време може да предизвика болест. По такъв начин психоенергетиката преминава на биоенергийно равнище. Това означава, че сблъсъкът в нашите представи и ценности се складира на биологично и физическо равнище - в клетки, молекули и атоми на организма..." Алла Владова