Today is 14.07.2024
Log In Registration Bulgarian language  English language

 


Сенки върху ротационни повърхнини

Author:
Жаклина Живкова
Year:
1995
ISBN:
978-954-9566-00-1
Pages:
56
Price:
6 лв.
   

 


Blurb

 

Представят се начини за намиране на произволни и характерни точки от границите на собствените, а също така и на хвърлените сенки върху ротационни повърхнини при произволно успоредно осветление. Решаването на тази задача е особено сложна и трудоемка работа. Затова за облекчаването й в Монжова проекция е прието тези сенки да се намират при частния случай на едно условно точно определено успоредно осветление, наречено техническо. На тази основа са създадени методи, с които решението на споменатите задачи е по-леко. Опростяването на въпроса става за сметка на общността.