Днес е 16.08.2022
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

 


Трибология и интердисциплинност

Автор:
Нягол Манолов
Година:
2003
ISBN:
954-9566-20-Х
Брой страници:
388
Цена:
0 лв.
   

 


Резюме

 

"...Отначало триенето на телата се индентифицира със съпротивителна сила, възникваща в тангенциално направление при релативно движение на телата в аспекта на механиката. По-късно представите за триенето на телата се свързват с необратимите термодинамични процеси, преобразуващи механичното движение в топлина, а в по-ново време те се идентифицират с целия комплекс от процеси, породени от контактното взаимодействие на телата, в условията на покой и движение. Имат се предвид не само твърди тела, но и флуиди, и не само механични, но всякакви други контактни взаимодействия и процеси..."