Днес е 16.08.2022
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

 


Психофармакология

Автор:
Диана Дочева-Дренска, Ради Овчаров
Година:
2002
ISBN:
954-9566-14-5
Брой страници:
200
Цена:
0 лв.
   

 


Резюме

 

Развитието на фармакологията на основата на огромните постижения на химията, естествените науки, техниката и фармацията доведе до немислими в миналото постижения в борбата с болестите. Туберкулозата, лепрата, сифилисът, детският паралич станаха подвластни на медицината. Светът се освободи от едрата шарка. Създадоха се лекарства и методи за лечение на различни форми на рака. Същевременно обаче се откриха някои отрицателни, неподозирани страни от индустриалното производство и лесната достъпност на лекарствата. От една страна те са свързани с неговото медицинско и компетентно използване и могат да се дължат на алергия, вродена свръхчувствителност, в някои случаи да доведат до увреждане на репродуктивната възможност и на плода. От друга страна - появи се и широко се разпространява злоупотребата с лекарствата като наркотици, допинг средства. В тази група се включиха и много други вещества, които нямат медицинско значение.