Today is 23.06.2024
Log In Registration Bulgarian language  English language

Periodicals


CONTACTS.  Journal of the Interdisciplinary Civic Academy, Sofia

Contacts_cover

Published by Publ. House TEMTO, Sofia, since 2001; ISSN 1311-7939

The Journal CONTACTS is the organ and edition of the Interdisciplinary Civic Academy (ICA) Sofia, published quarterly.

Original research work in the form of papers, short communications, reviews and current information related to the problems of the interdisciplinary sciences and the civil society are published.

Following topics are in the scope of the journal:

  • Tribology as interdisciplinary science;
  • Civil doctrine of the development of science, techniques and education;
  • Interdisciplinary knowledge and civil awareness;
  • The model example in the aspect of the civil doctrine.


Science-technological session CONTACT, Proceedings

Contacts_cover

Published by Publ. House TEMTO, Sofia, ISSN 1313-9134.

The Proceedings are an edition of the Interdisciplinary Civic Academy (ICA) Sofia, the Union of Mechanical Engineers and the Society of Bulgarian Tribologists.

Published twice a year includes reports from two sessions of ICA - the summer session, entitled Civil idea into actionand the autumn one - The interdisciplinary idea into action. Publishes original articles from various fields of science. 

Editors of the Proceedings - Prof. Nyagol Manolov, D.Sc.; Assoc. Prof. Dr. Margarita Daneva; Prof. Teodor PopovBooks


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

Карстен Мекелбург, Фрауке Мекелбург, Спартак Паскалевски 2009 Диалог и Духовност, т. 3 ISBN: 978-954-9566-50-5 Думи, интонации, образи. Парадокси и сарказми.   vew pdf
Надежда Николова 2008 Статистика (oбща теория) ISBN: 978-954-9566-48-2 II издание (допълнено и коригирано)   vew pdf
Георги Генов, Яна Орлинова 2008 Да признаем Косово! ISBN: ISSN: 311-848-Х Издание на сп. Исторически архив, орган на Съюза на учените в България, съвместно с "Вардаръ", Торонто. Предпечатна подготовка и дизайн - ТЕМТО.   vew pdf
Спартак Паскалевски 2008 Диалог и Духовност, т. 2 ISBN: 978-954-9566-47-5 Проекции на сакралното в изкуството на балканските художници от 20-40 г. на 20 в.   vew pdf
Юлианна Петкова 2007 Топонимията на Новозагорска околия ISBN: 978-954-9566-42-0 Поселищни истории на 49-те селища в бивщата Новозагорска околия и езиков анализ на имената, свързани с изследването.   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>