Today is 23.06.2024
Log In Registration Bulgarian language  English language

Periodicals


CONTACTS.  Journal of the Interdisciplinary Civic Academy, Sofia

Contacts_cover

Published by Publ. House TEMTO, Sofia, since 2001; ISSN 1311-7939

The Journal CONTACTS is the organ and edition of the Interdisciplinary Civic Academy (ICA) Sofia, published quarterly.

Original research work in the form of papers, short communications, reviews and current information related to the problems of the interdisciplinary sciences and the civil society are published.

Following topics are in the scope of the journal:

  • Tribology as interdisciplinary science;
  • Civil doctrine of the development of science, techniques and education;
  • Interdisciplinary knowledge and civil awareness;
  • The model example in the aspect of the civil doctrine.


Science-technological session CONTACT, Proceedings

Contacts_cover

Published by Publ. House TEMTO, Sofia, ISSN 1313-9134.

The Proceedings are an edition of the Interdisciplinary Civic Academy (ICA) Sofia, the Union of Mechanical Engineers and the Society of Bulgarian Tribologists.

Published twice a year includes reports from two sessions of ICA - the summer session, entitled Civil idea into actionand the autumn one - The interdisciplinary idea into action. Publishes original articles from various fields of science. 

Editors of the Proceedings - Prof. Nyagol Manolov, D.Sc.; Assoc. Prof. Dr. Margarita Daneva; Prof. Teodor PopovBooks


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

И. Бантутова, Д. Дренска, Т. Йосифов, В. Каравелиду, Р. Овчаров 2003 Наркомании и наркотици ISBN: 954-9566-18-8 Под редакцията на проф. Ради Овчаров   vew pdf
Нягол Манолов 2003 Трибология и интердисциплинност ISBN: 954-9566-20-Х Избрани доклади и статии   vew pdf
Колектив, ред. проф. дин Р. Трендафилов 2003 Проблеми на агробизнеса в България в предприсъединителния период ISBN: 954-9566-21-8 Сборник доклади от V национална конференция на Съюза на аграриконимистите в България 29-30.06.2003   vew pdf
Диана Дочева-Дренска, Ради Овчаров 2002 Психофармакология ISBN: 954-9566-14-5 Основи на фармакологията на централната нервна система. Книгата е предназначена за психолози, клинични психолози, кинезитерапевти, педагози и студенти по биология, фармация и медицина.   vew pdf
Трифон Томов 2002 Лактация. Особености при преживните животни ISBN: 954-9566-16-1 II преработено и допълнено издание   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>