Днес е 23.05.2024
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

Георги Генов, Яна Орлинова 2008 Да признаем Косово! ISBN: ISSN: 311-848-Х Издание на сп. Исторически архив, орган на Съюза на учените в България, съвместно с "Вардаръ", Торонто. Предпечатна подготовка и дизайн - ТЕМТО.   vew pdf
Спартак Паскалевски 2008 Диалог и Духовност, т. 2 ISBN: 978-954-9566-47-5 Проекции на сакралното в изкуството на балканските художници от 20-40 г. на 20 в.   vew pdf
Юлианна Петкова 2007 Топонимията на Новозагорска околия ISBN: 978-954-9566-42-0 Поселищни истории на 49-те селища в бивщата Новозагорска околия и езиков анализ на имената, свързани с изследването.   vew pdf
Нягол Манолов 2007 Контактен подход. Атомизиране, хармонизиране, интегриране. ISBN: 978-954-9566-43-7 Книга трета   vew pdf
Ради Овчаров и колектив 2006 Наркотици. Медикобиологични и социални аспекти ISBN: 954-9566-35-8 Монография или учебник за дисциплина "Наркология и наркотици", преподавана в различни ВУЗ на медици и фармацевти, клинични психолози, юристи и педагози.   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>