Днес е 26.09.2023
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

Юлианна Петкова 2007 Топонимията на Новозагорска околия ISBN: 978-954-9566-42-0 Поселищни истории на 49-те селища в бивщата Новозагорска околия и езиков анализ на имената, свързани с изследването.   vew pdf
Нягол Манолов 2007 Контактен подход. Атомизиране, хармонизиране, интегриране. ISBN: 978-954-9566-43-7 Книга трета   vew pdf
Ради Овчаров и колектив 2006 Наркотици. Медикобиологични и социални аспекти ISBN: 954-9566-35-8 Монография или учебник за дисциплина "Наркология и наркотици", преподавана в различни ВУЗ на медици и фармацевти, клинични психолози, юристи и педагози.   vew pdf
Диана Дренска, Е. Христов, Б. Джамбазов 2006 Психология на зависимостите ISBN: 954-9566-39-0 Записки от лекции на проф. Р. Овчаров   vew pdf
Е. Христов, Р. Кулаксъзова, И. Атанасова, Д. Дренска, Р. Овчаров, Б. Джамбазов 2006 Лекарства, наркотици и наркомании ISBN: 954-9566-43-5 под редакцията на Диана Дренска и Емил Христов   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>