Днес е 23.05.2024
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

Нягол Манолов 2014 Теория на контакта ISBN: 978-954-9566-69-7 Монография   vew pdf
Георги Генов 2014 Беломорска Македония (1908-1916) ISBN: 978-954-9566-70-3 Монография (четвърто допълнено и основно преработено издание)   vew pdf
Славка Лукипудис 2014 Пътят на копринената нишка ISBN: 978-954-9566-71-0 Сборник разкази. Книга I   vew pdf
Колектив, ред.: гл. ас. Б. Антонова дф, и акад. Б. Тенчов 2014 Протоколна тетрадка по медицинска физика ISBN: 978-954-9566-72-7 Пособие за практически упражнения по медицинска физика   vew pdf
Collective. Edited by: Ass. Prof. B. Antonova, PhD; Prof. B. Tenchov, PhD, DSc 2014 Medical physics. Exercise book ISBN: 978-954-9566-73-4 Book of practical exercises in Medical Physics   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>