Днес е 04.04.2020
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>

Georgi Genov 2011 Pascin and Bulgaria ISBN: 978-954-9566-57-4 biography   vew pdf
Костадин Боянов 2011 Пътят на Духа ISBN: 978-954-9566-55-0 поезия, илюстрации от Моника Войкова   vew pdf
Антоанета Балчева 2010 Мостове през вековете ISBN: 978-954-9566-53-6 Югоизточноевропейски диалогични полета   vew pdf
Стефан Стригачев 2009 Белоградчишки легенди ISBN: 978-954-9566-51-2 Събрани предания и легенди за Белоградчишките скали   vew pdf
Стефан Пиперков 2009 Взаимодействие между природата, човека и обществото ISBN: 978-954-9566-52-9 Aнализиране взаимодействието между природата, човека и обществото.   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>