Днес е 23.05.2024
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

Angelika Schulz / Ангелика Шулц 2017 Der dirigent Yordan Kamdzhalov / Диригентът Йордан Камджалов ISBN: 978-954-9566-80-2 Двуезично издание на немски и български език за българския диригент Йордан Камджалов.   vew pdf
Георги Генов 2015 Американските протестантски мисионери доказват, че в Македония живеят главно българи ISBN: 978-954-9566-75-8 Двуезично издание (на български и английски), базирано на оригинални документи.   vew pdf
Geogre Genov 2015 The bulgarian tsars Samuel and Ivan Vladislav have still living relatives in the Western Europe and ISBN: 978-954-9566-76 Bilinqual edition.   vew pdf
Костадин Боянов 2015 Сказание за Кетцалкоатъл ISBN: 978-954-9566-78-9 Преразказ на легендата за Кетцалкоатъл, главен бог в ацтекския пантеон и на индианците в Мезомерика.   vew pdf
Славка Лукипудис 2015 Пътят на копринената нишка ISBN: 978-954-9566-79-6 Сборник разкази. Книга II   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>