Днес е 23.05.2024
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

Спартак Паскалевски 2019 Ел Греко - Прозренията на Духа ISBN: 978-954-9566-87-1 Том VIII от поредицата "Диалог и духовност"   vew pdf
Славка Лукипудис 2018 Сърце за обичане, I част ISBN: 978-954-9566-81-9 Сборник стихотворения, първа част. С илюстрации от Моника Войкова.   vew pdf
Славка Лукипудис 2018 Сърце за обичане, II част ISBN: 978-954-9566-82-6 Сборник стихотворения, втора част. С илюстрации от Моника Войкова   vew pdf
Славка Лукипудис 2018 Пътят на копринената нишка ISBN: 978-954-9566-84-0 Сборник разкази, трета част   vew pdf
Румяна Златанова 2018 Дръзки са словата ви... Житията на Дванадесетте пророци в старобългарски превод ISBN: 978-954-9566-83-3 Том VII от поредицата "Диалог и духовност"   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>