Днес е 26.09.2023
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

съставител Анета Карагеоргиева 1997 Философия за деца. Антология ISBN: 954-9566-04-8 Антологията е към образователен проект "За самочувствие и толерантност"   vew pdf
Йордан Калайков 1997 Праг ISBN: 954-9566-01-3 Разкази, есета и поезия с илюстрации от автора.   vew pdf
Дима Велева 1997 Философия за деца (работна тетрадка) ISBN: 954-9566-03-Х Работна тетрадка за 5-7 годишни деца.   vew pdf
Жаклина Живкова 1995 Сенки върху ротационни повърхнини ISBN: 978-954-9566-00-1 Методи за изобразяване на сенки върху ротационни повърхнини при произволно успоредно осветление и приложението им в ортогоналната аксонометрия.   vew pdf
Елена Стойкова 1994 Пингвин ISBN: 978-954-9566-хх-х Месечно списание за деца, 12/1994, тираж 1000. Илюстрации от Моника Войкова   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |