Днес е 23.05.2024
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

Колектив, ред. проф. дин Р. Трендафилов 2003 Проблеми на агробизнеса в България в предприсъединителния период ISBN: 954-9566-21-8 Сборник доклади от V национална конференция на Съюза на аграриконимистите в България 29-30.06.2003   vew pdf
Диана Дочева-Дренска, Ради Овчаров 2002 Психофармакология ISBN: 954-9566-14-5 Основи на фармакологията на централната нервна система. Книгата е предназначена за психолози, клинични психолози, кинезитерапевти, педагози и студенти по биология, фармация и медицина.   vew pdf
Трифон Томов 2002 Лактация. Особености при преживните животни ISBN: 954-9566-16-1 II преработено и допълнено издание   vew pdf
Нягол Манолов 2000 Контактът. Третото начало ISBN: 954-9566-09-9 Сборник афоризми   vew pdf
Антоанета Балчева 2000 Между мита и балканските реалности. Романтизмът на славянския юг ISBN: 954-9566-08-0 Научно изследване   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>