Днес е 23.05.2024
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

Стефан Стригачев 2004 И свети още моята звезда ISBN: 9564-9566-24-2 Стихосбирка   vew pdf
Атанас Стригачев 2004 За нашия род ISBN: 954-9566-25-0 Разкази за семейния род по майчина линия по запазени записки и спомени на автора.   vew pdf
Стефан Кереков 2004 Плодовете на прехода в автотранспорта. Автомобилът - разкош или превозно средство? ISBN: 954-9566-27-7 Ретроспекция на някои актуални въпроси в автомобилния транспорт. Сборник публикации.   vew pdf
И. Бантутова, Д. Дренска, Т. Йосифов, В. Каравелиду, Р. Овчаров 2003 Наркомании и наркотици ISBN: 954-9566-18-8 Под редакцията на проф. Ради Овчаров   vew pdf
Нягол Манолов 2003 Трибология и интердисциплинност ISBN: 954-9566-20-Х Избрани доклади и статии   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>