Днес е 23.05.2024
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

Диана Дренска, Е. Христов, Б. Джамбазов 2006 Психология на зависимостите ISBN: 954-9566-39-0 Записки от лекции на проф. Р. Овчаров   vew pdf
Е. Христов, Р. Кулаксъзова, И. Атанасова, Д. Дренска, Р. Овчаров, Б. Джамбазов 2006 Лекарства, наркотици и наркомании ISBN: 954-9566-43-5 под редакцията на Диана Дренска и Емил Христов   vew pdf
Професорска академия за световен мир 2006 Доклади от симпозиумите "Наука и религия" ISBN: 978-954-9566-36-9 Сборник доклади, редактор Атанас Стригачев   vew pdf
колектив, съставител Спартак Паскалевски 2006 Диалог и Духовност, т. 1 ISBN: 978-954-9566-38-3 Сборник в чест на Румяна Златанова   vew pdf
Професорска академия за световен мир 2005 Доклади от симпозиум ISBN: 954-9566-30-7 Сборник доклади от I симпозиум на учени от Югоизточна Европа в София, 27 и 28 ноември 2003   vew pdf

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>