Днес е 23.06.2024
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

Милка Василева 2024 Мостове през осемдесетте ISBN: 978-954-9566-00-0 Сборник публикации, свързани с темата на социалната психология и стихове   vew pdf
Костадин Боянов 2023 Проглас към бъдните люде ISBN: 978-954-9566-98-7 (p Разсъждения за връзката между постиженията на медицината и биополето на човека.   vew pdf
Славка Лукипудис 2023 Цената на приятелството ISBN: 978-954-9566-96-3 Сборник с повест и разкази   vew pdf
Весела Кънчева 2022 Като радикал свободна ISBN: 978-954-9566-91-8 Сборник стихотворения и преводи от руски поети   vew pdf
Надежда Брайкова 2022 Автобиографичен сборник ISBN: 978-954-9566-92-5 Сборник с трудове в областта на музикотерапията и анализи на творчеството на авторката.   vew pdf

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>