Днес е 04.04.2020
Вход Регистрация Bulgarian language  English language

Периодика


КОНТАКТИ.  Списание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), София

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, от 2001 г. ISSN 1311-7939.

Списанието е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА) София и излиза 4 пъти в годината. Публикува оригинални изследователски статии, кратки съобщения и обзори, свързани с проблемите на интердисциплинността и гражданското общество. 

Обхванати са следните тематични направления:

  • Трибологията като интердисциплинна наука;
  • Гражданската доктрина за развитието на науката, техниката и образованието;
  • Интердисциплинното познание и граждансккото съзнание;
  • Примерът на Европейския съюз в аспекта на гражданската доктрина.


Научно-технологична сесия КОНТАКТ, Сборник доклади

Contacts_cover

Издава ТЕМТО, София, ISSN 1313-9134.

Сборникът е издание на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), НТС по машиностроене и Обществото на триболозите в България.

Излиза два пъти в годината и включва докладите от две сесии на ИНГА - лятна, под надслов Гражданската идея в действие и есенна - Интердисциплинната идея в действие. Публикува оригинални статии от различни области на науката. 

Съставители на сборника - проф. дтн Н. Манолов, доц. д-р М. Данева, проф. Т. ПоповКниги


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>

Alexander Karastoyanov 2019 Foundation of nucleodynamics ISBN: 078-954-9566-85-7 Collection of articles   vew pdf
Милка Василева 2019 Самоподготовка по Методика на обучението по психология ISBN: 978-954-9566-86-4 Съдържа примерни текстове и тестове по 25 теми от научната дидактико-методическа проблематика   vew pdf
Славка Лукипудис 2018 Сърце за обичане, I част ISBN: 978-954-9566-81-9 Сборник стихотворения, първа част. С илюстрации от Моника Войкова.   vew pdf
Славка Лукипудис 2018 Сърце за обичане, II част ISBN: 978-954-9566-82-6 Сборник стихотворения, втора част. С илюстрации от Моника Войкова   vew pdf
Славка Лукипудис 2018 Пътят на копринената нишка ISBN: 978-954-9566-84-0 Сборник разкази, трета част   vew pdf

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>