Днес е 14.07.2024
Вход Регистрация Bulgarian language  English language
biblioteca

Фирмата

Рекламно-издателска къща TEMTO е създадена през 1991 година с основна дейност предпечатна подготовка и дизайн на печатни материали.

knigi
knigi
knigi

 

Много книги се изработват при нас - от набора на текста през коригирането и редактирането, след това оформлението и илюстрациите, до отпечатването им.

Това са детски книжки, поезия, художествена и научна литература. Периодичните издания се работят с редактори от Института по балканистика, Етнографския институт, Националния център по аграрни науки, Техническия университет.
От 2001 година издаваме списание Контакти на Интердисциплинната гражданска академия (ИНГА), както и сборниците с доклади от летните и есенните конференции на ИНГА.

Петнадесет години голяма част от нашата работа беше акцеденцията, както и различни документи и книги на Застрахователна компания УНИКА.

За проектирането и изработката на рекламни материали голям принос има нашата художничка Моника Войкова. Нейният усет за красота и хармония се проявяват във всяко изделие.

Голямо удоволствие за нея е да рисува илюстрации - по стихове, приказки за деца или разкази.

В работата си се стремим да изпълним максимално желанията и изискванията на клиента. Съобразяваме се с непрекъснато повишаващите се естетически изисквания за графично оформление, съдържание и добро отпечатване.

 

Да създаваме издържани и красиви издания е наш приоритет!

 

Добре дошли в нашето издателство!